Thông báo

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG NHẤT   
Phú Nhuận, ngày 11 tháng 4 năm 2018.
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2017 - 2018

TUẦN
BUỔI
THỜI GIAN 
Thứ 2
(24/4)
Thứ 3
(24/4)
Thứ 4
(25/4)
Thứ 5
(26/4)
Thứ 6
(27/4)
33SÁNG Tiếng Anh
Lớp 2 (7g)
Lớp 4 (9g)
Nghỉ lễTiếng Anh
Lớp 1
(T.cường:7g
Đề án: 9g)
Tiếng Anh
Lớp 3TC+3/5 (7g)
Lớp 5 (9g)
 CHIỀU    Tiếng Anh
Lớp 3 (1 buổi) (13g30)
34 
Thứ 2
(30/4)
Thứ 3
(01/5)
Thứ 4
(02/5)
Thứ 5
(03/5)
Thứ 6
(04/5)
SÁNGNghỉ lễTiếng Việt
Lớp 5
(Đọc thành tiếng)
Tiếng Việt
Lớp 5
(7g)
Toán 
Lớp 5
(7g)
35 
Thứ 2
(07/5)
Thứ 3
(08/5)
Thứ 4
(09/5)
Thứ 5
(10/5)
Thứ 6
(11/5)
SÁNGSử - Địa
Lớp 5
(7g30)
Tiếng Việt
Lớp 1
(7g)
Tiếng Việt
Lớp 2
(7g)
Toán 
Lớp 1 (7g)
Toán 
Lớp 2 (7g)
Khoa học
Lớp 5 (7g15)
CHIỀUSử - Địa
Lớp 4
(13g30)
Tiếng Việt
Lớp 3
(13g)
Tiếng Việt
Lớp 4
(13g)
Toán 
Lớp 3 (13g15)
Khoa học
Lớp 4 (15g)
Toán 
Lớp 4 (13g15)

 

 Lưu ý: 

Đối với bộ môn Tin học,học sinh các khối lớp thực hiện kiểm tra trong Tuần 33 - (từ ngày 23 đến 27/4/2018).Người lập bảng HIỆU TRƯỞNGBình luận()