• Trang chủ
 • Thông báo
 • kế hoạch Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

Thông báo

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 563/GDĐT-CTTT     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018
Về việc triển khai kế hoạch
Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2018.                         

Kính gửi: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ công văn số 493/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 02 năm 2018 về Kế hoạch Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018;
Căn cứ 3082/KH-GDDT-CTTT ngày 22 tháng 8 năm 2017 về triển khai bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham gia chương trình tập huấn tổ chức tập luyện cho sinh và cử giáo viên học sinh tham dự biểu diễn, đồng diễn bài thể dục “Năng động Việt Nam” như sau:

 1. Đối tượng, số lượng:
 2. Giáo viên phụ trách
 3. Học sinh bậc tiểu học (Đính kèm danh sách)
 4. Thời gian, địa điểm:
 5. Thời gian:

+ Họp đại diện lãnh đội 67 đơn vị: Lúc 13 giờ 30, ngày 20 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường – Trường THPT Lương Thế Vinh, Số 131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1.
+ Tổng dợt chương trình: Dự kiến ngày 24 tháng 03 năm 2018 tại đường Nguyễn Huệ, Quận 1.
+ Biểu diễn và tham gia Ngày chạy Olympic: 7 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2018.

 1. Địa điểm: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1.
 2. Nội dung thực hiện:
 3. Đồng diễn bài thể dục “ Năng động Việt Nam”
 4. Tham gia Ngày chạy Olympic (dự kiến 1km)
 5. Trang phục đồng diễn: Ban tổ chức cung cấp cho các đơn vị
 6. Một số lưu ý:
 7. Các đơn vị lập danh sách giáo viên, học sinh và tổ chức tập luyện cho học sinh thực hiện tốt động tác bài thể dục “Năng động Việt Nam” để buổi đồng diễn đạt kết quả cao.
 8. Thông báo cho cha mẹ học sinh có con em tham gia về thời gian, địa điểm tập luyện và đồng diễn tham gia Ngày chạy Olympic.
 9. Danh sách giáo viên và học sinh gửi về phòng Chính trị tư tưởng trước ngày 02 tháng 03 năm 2018. Bộ phận thường trực: Ông Phạm Duy Phương mail: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn; Điện thoại: 0934 973 168.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nội dung trên đúng tiến độ và đạt chất lượng cao về bài đồng diễn./.


Nơi nhận:
 1. Như trên;
 2. Sở VH&TT;
 3. Giám đốc Sở GD&ĐT;
 4. Phòng GD TiH;
 5. Lưu VP, CTTT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Bùi Thị Diễm Thu

 
 
DANH SÁCH VÀ SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN
NĂM 2018
 

TT

Tên đơn vị

Quận/Huyện

Số lượng
Giáo viên

Số lượng
Học sinh

1

Tiểu học Nguyễn Thái Học

1

5

45

2

Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

1

5

45

3

Tiểu học Trần Hưng Đạo

1

5

45

4

Tiểu học Giồng Ông Tố

2

5

45

5

Tiểu học Trương Quyền

3

5

45

6

Tiểu học Kỳ Đồng

3

5

45

7

Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

3

5

45

8

Tiểu học Tăng Bạt Hổ B

4

5

45

9

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

4

5

45

10

Tiểu học Lê Đình Chinh

5

5

45

11

Tiểu học Trần Bình Trọng

5

5

45

12

Tiểu học Minh Đạo

5

5

45

13

Tiểu học   Phù Đổng

6

5

45

14

Tiểu học   Lam Sơn

6

5

45

15

Tiểu học  Phú Lâm

6

5

45

60

Tiểu học Nguyễn Văn Luông

6

5

45

61

Tiểu học Nguyễn Huệ

6

5

45

16

Tiểu học  Phan Huy Thực

7

5

45

17

Tiểu học Võ Thị Sáu

7

5

45

18

Tiểu học Bông Sao

8

5

45

19

Tiểu học Nguyễn Công Trứ

8

5

45

20

Tiểu học Tuy Lý Vương

8

5

45

21

Tiểu học Nguyễn Nhược Thị

8

5

45

22

Tiểu học Bùi Văn Mới

9

5

45

23

Tiểu học Trương Văn Thành

9

5

45

24

Tiểu học Nguyễn Văn Bá

9

5

45

25

Tiểu học Võ Trường Toản

10

5

45

26

Tiểu học Thiên Hộ Dương

10

5

45

27

Tiểu học Lê Thị Riêng

10

5

45

62

Tiểu học Hoàng Diệu

10

5

45

28

Tiểu học Âu Cơ

11

5

45

29

Tiểu học Phú Thọ

11

5

45

30

Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

11

5

45

31

Tiểu học Trương Định

12

5

45

32

Tiểu học Nguyễn Thị Định

12

5

45

33

Tiểu học Nguyễn Khuyến

12

5

45

63

Tiểu học Lê Văn Thọ

12

5

45

52

Tiểu học Tân Túc

Bình Chánh

5

45

53

Tiểu học Bình Hưng

Bình Chánh

5

45

54

Tiểu học Vĩnh Lộc 2

Bình Chánh

5

45

55

Tiểu học Bình Trị 2

Bình Tân

5

45

56

Tiểu học Lê Công Phép

Bình Tân

5

45

49

Tiểu học Bế Văn Đàn

Bình Thạnh

5

45

50

Tiểu học  Đống Đa

Bình Thạnh

5

45

51

Tiểu học Lê Đình Chinh

Bình Thạnh

5

45

34

Tiểu học Bình Khánh

Cần Giờ

5

45

35

Tiểu học Tân Thông

Củ Chi

5

45

36

Tiểu học Hoàng Văn Thụ

Gò Vấp

5

45

37

Tiểu học Lê Đức Thọ

Gò Vấp

5

45

38

Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Gò Vấp

5

45

64

Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Gò Vấp

5

45

65

Tiểu học Trần Quốc Toản

Gò Vấp

5

45

39

Tiểu học Tam Đông 2

Hóc Môn

5

45

66

Tiểu học Dương Công Khi

Hóc Môn

5

45

40

Tiểu học Tạ Uyên

Nhà Bè

5

45

41

Tiểu học Trung Nhất

Phú Nhuận

5

45

42

Tiểu học Đông Ba

Phú Nhuận

5

45

43

Tiểu học Cao Bá Quát

Phú Nhuận

5

45

57

Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Tân Bình

5

45

58

Tiểu học Trần Quốc Tuấn

Tân Bình

5

45

59

Tiểu học Nguyễn Văn Kịp

Tân Bình

5

45

44

Tiểu học Lê Lai

Tân Phú

5

45

45

Tiểu học Nguyễn Văn Triết

Thủ Đức

5

45

46

Tiểu học Đỗ Tấn Phong

Thủ Đức

5

45

47

Tiểu học Xuân Hiệp

Thủ Đức

5

45

48

Tiểu học Nguyễn Trung Trực

Thủ Đức

5

45

67

Tiểu học Nguyễn Văn Triết

Thủ Đức

5

45Bình luận()