Thi đua khen thưởng

Chúc mừng cô Lê Thị Thanh được Đảng ủy P.15 Khen thưởng
 
Chúc mừng cô Lê Thị Thanh được Đảng ủy P.15 Khen thưởng Thực hiện tốt công tác Vận động quần chúng năm 2018


Bình luận()