Thi đua khen thưởng

Chúc mừng em Liên Ngô Chung Thiên Lam đạt giải Nhất -Cầu lông cấp Quận
Chúc mừng em Liên Ngô Chung Thiên Lam, học sinh lớp 5/1 năm học 2018-2019 đạt giải Nhất -Cầu lông cấp Quận
 
 
 
 


Bình luận()