• Trang chủ
  • Thi đua khen thưởng
  • Hội nghị tổng kết và trao giải Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2017-2018

Thi đua khen thưởng

Hội nghị tổng kết và trao giải Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2017-2018
 
 
Sáng  ngày 21 tháng 9 năm 2018 Phòng giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2017-2018. Trường Tiểu học Trung Nhất có các giáo viên đạt giải đã được khen thưởng. Có 3 GV đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Cấp quận, 2 giáo viên được công nhận Giáo viên  dạy giỏi cấp quận, 1 GV được công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Cấp Thành phố. Sau đây là những hình ảnh của hội nghị:
 
 
 
 
 
 


Bình luận()