Thi đua khen thưởng

Tuyên dương TPT đạt giải 3 Hội thi TPT Đội Giỏi năm học 2017-2018
 
 
 
Thầy Lê Lưu Kỳ Ký - TPT Đội trường Trung Nhất đạt giải Ba - Hội thi TPT Đội Giỏi cấp Quận 


Bình luận()