Thi đua khen thưởng

Khen thưởng Giáo viên chủ nhiệm dạy giỏi cấp Quận năm học 2016-2017
 
Năm học 2016-2017, trường Tiểu học Trung Nhất vinh dự có cô Trịnh Giáng Tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/5 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận tuyên dương khen thưởng danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm dạy giỏi cấp Quận.
 
 
 
Cô Trịnh Giáng Tiên (thứ 2 bên phải qua) nhận khen thưởng
 
Quyết định khen thưởng: Tải về tại đây.


Bình luận()