Phòng chức năng

Các phòng chức năng trường Tiểu học Trung Nhất

Các phòng ban:

1./ Phòng hiệu trưởng:

Phòng Phó hiệu trưởng:

 

Phòng tài vụ:

Phòng y tế - nha học đường:

 

 
Phòng học Tin Học:
 
 
 
 Bình luận()