Hoạt động

Lễ Kỷ niệm 36 năm, Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của trường Trung Nhất