Hoạt động đoàn thể

CHI BỘ TRUNG NHẤT TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ KỈ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2018) VÀ KỈ NIỆM 50 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968
 
 
Sinh hoạt Ý nghĩa lịch sử Ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
 
 
Tổ chức Trò chơi: Tìm hiểu ý nghĩa Thành lập Đảng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bình luận()