Giới thiệu

giới thiệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG NHẤT


Trường thành lập khoảng năm 1921, đây là trường xưa nhất tỉnh Gia Định và là trường đầu tiên ở Phú Nhuận. Gần đền thờ Võ Tánh nên sau đổi thành trường Võ Tánh.

Năm 1945 – 1946 cơ sở bị hư nên dời về sau nhà làng Phú Nhuận đường Võ Di Nguy.

Năm 1954 trường dạy thêm ca 3 từ 11g00 đến 14g30 cho con em di cư.

Năm 1959 trường mang tên Võ Tánh 2 dạy học sinh di cư buổi chiều, trường Võ Tánh 1 dạy buổi sáng.

Năm 1964 Võ Tánh 1 dạy học sinh nữ, Võ Tánh 2  dạy học sinh nam.

 Năm 1975 Võ Tánh 1 và 2 sát nhập đổi thành trường Trung Nhất (Trung Nhất là tên gọi 1 trong 8 ấp thuộc xã Phú Nhuận quận Tân Bình ngày xưa).

 

 Năm 1976 trường mở thêm lớp 6, 7, 8, 9 từ các trường Tây Nhất, Trung Nhì, Độc Lập, Khởi Nghĩa chuyển về đổi thành trường Cấp 2 Trung Nhất

Năm 1992 chuyển học sinh Cấp 2 về Cầu Kiệu, đồng thời sát nhập trường Cấp 1 Trung Nhất, Cấp 1 Vạn Xuân, Cấp 1 Cô Giang và đổi thành trường Tiểu học Trung Nhất.

  

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh trường Trung Nhất

Năm 1994, trường được nhận Huân chương Lao động hạng 3. 

Năm 2003, trường được nhận Huân chương Lao động hạng 2.

 

Giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi Năm học 2013-2014

 

Giáo viên đạt giải Giáo viên dạy giỏi Năm học 2014-2015

 

 

Giáo viên đạt giải Giáo viên dạy giỏi năm học 2015-2016

 

 Giáo viên đạt giải Giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017

 Bình luận()