Danh sách giáo viên

Danh sách giáo viên năm học 2015-2016

Danh Sách giáo viên năm học 2015-2016
 
STTHỌ VÀ TÊN GV CHỦ NHIỆMCHỨC VỤLỚP DẠYLOẠI HÌNH BẢO MẪU
1LA THỊ BÍCH THỦYKhối trưởng1/1BT - TATCPhạm Thị Yến
2LẠI THI THANH TÂMKhối phó1/2BT - TATCLê Thị Thảo
3LƯ HỒNG ANH HÀGV1/3BT - TATCPhan Thị Thanh Hà
4VĂN THỊ KIM PHỤNGGV1/4BT - TATCKha Kim Xuân
5DƯƠNG KiỀU KHANHGV mới1/5BT- TA ĐANguyển Thị Thanh Phượng 
6ĐỖ THI HUYỀNGV1/6  
7LÊ THỊ THANH TÂMGV1/7  
8LÊ TRẦN DOANH TRANGGV1/8  
9NGUYỄN T PHƯƠNG THẢOGV1/9  
10NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNGKhối trưởng2/1BT-TATCTrần Thị Thanh Nhã
11PHẠM THỊ KIM HUÊKhối phó2/2BT-TATCNguyễn Thị Kiều My
12NGUYỄN NGUYỆT Q. QUYÊNGV2/3BT-TATCĐường Bảo Ngọc
13NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNGGV2/4BT- TA ĐATrần Thị Phương Loan
14ĐỖ NGUYÊN HẠNH HẢOGV2/5BT- TA ĐAĐào Thị Cẩm Hồng
15BÙI THỊ THU NGAGV2/6  
16TRẦN THI XANHGV2/7  
17LÊ PHƯƠNG HOÀNG LINHGV MỚI2/8  
18ĐINH DẠ HOÀI PHƯƠNG Khối trưởng3/1BT-TATCLưu Thị Hường
19BÙI THỊ BÍCH LOANKhối phó3/2BT-TATCNguyễn Thị Trang Thúy
20HÀ THỊ NGỌC BÍCHGV3/3BT-TATCLê Thị Loan
21NGUYỄN THỊ HÀGV MỚI3/4BT- TA ĐANguyễn Thị Thanh Thủy
22PHẠM DŨNGGV3/5  
23VŨ ĐẠI HỒNGGV3/6  
24PHẠM THỊ BẢO QUYÊNGV mới3/7  
25TRẦN THỊ LIÊMGV3/8  
26ĐỖ NGỌC QUỲNH TRÂMGV4/1BT-TATCNguyễn Thị Thanh Xuân
27LÊ THỊ THÙY TRANGKhối phó4/2BT-TATCNguyễn Thị Hồng Thúy
28LÊ THỊ THANH GV 4/3BT THƯỜNGLương Thị Cẩm Hồng
29TRẦN THỊ NGỌC THUGV4/4BT THƯỜNGPhạm Thị Bích Vân
30TRƯƠNG HOÀNG LONGGV mới4/5  
31HUỲNH LÊ HOÀNG PHƯƠNGGV mới4/6  
32TRẦN THIỊ NGỌC DIỄM 4/7  
33TRẦN MINH ĐỨCKhối trưởng 5/1BT-TATCTrần Thị Hiệp
34NGUYỄN THỊ KIM CHIGV 5/2BT-TATC 
35PHẠM THỊ NGỌC LANGV 5/3BT THƯỜNGVũ Hạnh Dung
36NGUYỄN THỊ KIỀU OANH GV5/4BT THƯỜNGNguyễn Thị Kim Anh
37TRỊNH GIÁNG TIÊNGV5/5  
38HUỲNH VĂN QUÁKhối phó5/6  
39LAI PHỐI PHỐIGV mới5/7  
40VŨ THỊ PHƯƠNG THỦYGV5/8  
41NGUYỄN BÙI TUYẾT OANHGV   
42PHẠM THỊ LOAN ANHGV   
43ĐINH THỊ CHIÊNGV   
44NGUYỄN KIM CHÂUGV   
45ĐẶNG THỊ BÍCH THỦYKhối trưởng 2 LỚP 41 LỚP 1 tatc 
46PHẠM NGỌC THUẬNGV TCTA3 LỚP 3  
47TÔN NỮ HẢI VÂNGV TCTA2 LỚP 2L 3 ĐỀ ÁN1 tatc 1
48NGUYỄN THỊ VÂN TUYỀNKhối phó2 LỚP 52 ĐỀ ÁN 2 
49VƯU TRÚC MAIGV TCTA2 LỚP 11 ĐỀ ÁN 11 tatc 2
50ĐÀO THỊ THƯƠNG HUYỀNGV NHẠC   
51BÙI THỊ THANH LANGV NHẠC   
52NGUYỄN TRUNG LỢI GV VẼ    
53NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN GV VẼ    
54PHAN VĂN TiẾNGV TD   
55TRẦN QuỐC ToẢNGV TD   
56DƯƠNG THỊ LỆ HƯỜNGGV TIN HỌC   
57VŨ HẠNH DUNGTHIẾT BỊ   


Bình luận()